Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Τὸ τραγοῦδι τοῦ ἔρωτα

Sir Edward Burne-Jones (1833 - 1898),
«Τὸ τραγοῦδι τοῦ ἔρωτα» (1868-77).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 114.3 x 155.9 cm.
The Metropolitan Museum of Art, Νέα Ὑόρκη (ΗΠΑ).