Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

Τὸ Ποίημα τῆς Ψυχῆς, Β΄ Κύκλος

Louis Janmot (1814 - 1892), «Τὸ Ποίημα τῆς Ψυχῆς» (κύκλος ἔργων).
Β΄ Κύκλος.
Musée des beaux-arts de Lyon.


19. Ἡ Μοναξιὰ

20. Τὸ Ἄπειρον

21. Ὄνειρο Φωτιᾶς22. Ἀγάπη

23. Ἀποχαιρετιστήριο

24. Ἡ Ἀμφιβολία

25. Τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ

26. Ὄργιο

27. Χωρὶς Θεὸ

28. Τὸ Φάντασμα

29. Μοιραία πτῶσις

30. Τὸ Βασανιστήριο τοῦ Μεζέντιου

31. Οἱ γενεὲς τοῦ κακοῦ

32. Μητρικὴ Μεσητεία

33. Ἡ Ἀπολύτρωσις

34. Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας