Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Ἡ μουσικὴ


Carl Gustav Carus (1789 - 1869),
«Ἡ Μουσική» (1826).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 23.5 × 21.5 cm.
Galerie Neue Meister, Δρέσδη (Γερμανία).