Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Douce dame jolie

Piero di Cosimo (π.1462 - 1522),
«Πορτραῖτο τῆς Σιμονέττα Βεσποῦτσι» (π.1480).

Λάδι σὲ ξύλο, 57 x 42 cm.
Musée Condé, Château de Chantilly, Σαντιγύ (Γαλλία).