Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Ἀνοιξιάτικο βὰλς

Peter Vilhelm Ilsted (1861 - 1933),
«Κορίτσι σὲ ἕνα δωμάτιο» (1904).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 52.2 x 46.8 cm.
Ἰδιωτικὴ Συλλογή.