Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Ἕνα ἔρημο ἄνθος

George Elgar Hicks (1824-1914),
«Στὴν ἀκτή» (1879).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 132.715 x 180.975 cm.
Ἰδιωτικὴ Συλλογή.
* * *

Ἕνα ἔρημο ἄνθος

Βαθύτερο ἀπ’ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταραχὴ
ποὺ φέρνει μέσ᾿ στὸ στῆθος ἡ ἐπιθυμία
ζεῖ στὸ θαλάσσιο βράχο ἕν’ ἄνθος ὁλομόναχο.
Ποιὰ φωνὴ τὸ κυρίεψε καὶ μοιάζει σὰν νὰ δείχνει
τὴν ἄγνωστη γαλήνη μὲ μικρὰ χρώματα...
Εἶναι βγαλμένο στοὺς κινδύνους τῆς χαρᾶς
ἀμέριμνο σὰν ἰδέα.

- Νίκος Καροῦζος (1926-1990)