Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Ave rosa sine spinis

Simon Saint-Jean (1808-1860),
«Παναγία τῶν ῥόδων» (1850).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 127 x 90 cm.

Musée national du château de Compiègne (Κομπιέν, Γαλλία).