Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ἡ Κυρία μὲ τὸν Μονόκερω


Armand Point (1860-1 - 1932),
«Ἡ Κυρία μὲ τὸν Μονόκερω» (1898).

Τέμπερα σὲ γύψο ἐπὶ ξύλου, 78 x 54.5 cm.