Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Ἀταλά

Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson (1767-1824),
«Ἡ ταφὴ τῆς Ἀταλά» (1808).
Ἔργο ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν νουβέλλα «Ἀταλά» τοῦ François-René de Chateaubriand (1768-1848).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 207 × 267 cm.
Musée du Louvre, Παρίσι (Γαλλία).