Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Τὸ καλάθι μὲ τὶς κορδέλλες

Charles Guillaume Brun (1825-1908),
«Τὸ καλάθι μὲ τὶς κορδέλλες» (1869).

Λάδι σὲ ξύλο, 45.1 x 31.8 cm.
Ἰδιωτικὴ Συλλογή.