Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Le Livre de la Paix


Edgard Maxence (1871-1954),
«Ἡ Βίβλος τῆς Εἰρήνης» (περ. 1913).

Λάδι σὲ ξύλο, 160.3 x 104.7 cm.
Art Gallery of New South Wales
(The Domain in Sydney, New South Wales, Australia).