Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

La paraguaya

Juan Manuel Blanes (1830–1901)
“La paraguaya” (περ. 1879)

Λάδι σὲ καμβᾶ, 100 × 80 cm.
Ἐθνικὸ Μουσεῖο Εἰκαστικῶν Τεχνῶν τῆς Οὐρουγουάης.