Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Les Bretonnes au pardon


Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret (1852 - 1929),
"Les Bretonnes au pardon" (1887).
(Βρετόνες σὲ θρησκευτικὴ πανήγυρη).

Museu Calouste Gulbenkian, Λισαβώνα (Πορτογαλία)