Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Ὁ Ἱππότης τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου


Frederick Judd Waugh (1861 - 1940),
«Ὁ Ἱππότης τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου» (π.1912)

Λάδι σὲ καμβᾶ, 241 x 319.4 cm.
Smithsonian American Art Museum, Οὐάσιγκτων (Η.Π.Α.)