Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

Παναγία Γαλακτοτροφούσα

Jean Fouquet (1420 - 1480),
«Παναγία Γαλακτοτροφούσα» (1452).

Λεπτομέρεια ἐκ τοῦ Διπτύχου τῆς Melun.

Λάδι σὲ ξύλο βελανιδιᾶς, 94.5 x 85.5 cm.
Royal Museum of Fine Arts, Ἀμβέρσα (Βέλγιο).