Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Τὸ Ποίημα τῆς Ψυχῆς, Α΄ Κύκλος

Louis Janmot (1814 - 1892),  «Τὸ Ποίημα τῆς Ψυχῆς» (κύκλος ἔργων).
Α΄ Κύκλος.

1. Θεία Γενεὰ2. Τὸ Πέρασμα τῶν Ψυχῶν3. Ὁ Ἄγγελος καὶ ἡ Μητέρα4. Ἡ Ἄνοιξις5. Μνῆμη τοῦ Οὐρανοῦ6. Ἡ Πατρικὴ Στέγη7. Ὁ Λάθος Δρόμος8. Ὁ Ἐφιάλτης9. Ὁ Σπόρος τοῦ Σιταριοῦ10. Ἡ Πρώτη Θεία Κοινωνία11. Ἡ Παρθενία12. Ἡ Χρυσὴ Κλίμαξ13. Ἡλιαχτίδες14. Τὸ Ὄρος15. Ἕνα δειλινὸ16. Ἡ Πτήση τῆς Ψυχῆς17. Τὸ Ἰδανικὸ18. Ἡ Πραγματικότητα