Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Περιμένοντας τὸ πλοῖο

Jacques-Joseph (James)Tissot (1836 – 1902),
«Περιμένοντας τὸ πλοῖο» (1878).
Λάδι σὲ καμβᾶ.
Ἰδιωτικὴ Συλλογή.