Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Ὁ τάφος τῆς ἀδελφῆς

Thomas Brooks (1818-1891),
«Ὁ τάφος τῆς ἀδελφῆς» (1857).

Λάδι σὲ καμβᾶ, 91.4 x 71.1 cm.
Ἰδιωτικὴ Συλλογή.